Di-isosyanaattien käyttöä koskevat koulutusvaatimukset

EU on ottanut käyttöön uuden rajoituksen tuotteille, jotka sisältävät yli 0,1 painoprosenttia monomeerisia di-isosyanaatteja. Tämä rajoitus asettaa pakollisen koulutusvaatimuksen näiden tuotteiden ammatti- ja teollisuuskäyttäjille. 24. elokuuta 2023 alkaen kaikkien ammatti- ja teollisuuskäyttäjien on suoritettava koulutus ennen näiden tuotteiden käyttöä.

Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaattien käyttäjät ovat saaneet koulutusta niiden turvallisesta käytöstä. Sivun alapuolella on linkki verkkopohjaiseen koulutukseen.

Lue lisää Tukesin koulutusvaatimuksista: Di-isosyanaattien käytölle koulutusvaatimus | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kuluttajiin, jotka käyttävät tuotteita omaan käyttöönsä, ei sovelleta koulutusvaatimuksia.

Di-isosyanaatit ovat ryhmä aineita, joita käytetään pääasiassa polyuretaanimuovien valmistukseen. Monet di-isosyanaatit ovat allergisoivia ja voivat aiheuttaa vakavan astman niille, jotka altistuvat näille aineille työssään. Työntekijöiden suojelemiseksi EU on päättänyt tiettyjen di-isosyanaattien käsittelyä koskevista koulutusvaatimuksista. Vaatimukset sisältyvät REACH-asetukseen rajoituksena liitteen XVII kohtaan 74, ja ne tulevat voimaan 24. elokuuta 2023.

TOOLS myy useita eri valmistajien tuotteita, jotka sisältävät di-isosyanaatteja ja olemme tunnistaneet ne. Tuemme asiakkaitamme koulutuksella, jos he haluavat jatkaa näiden tuotteiden käyttöä ja autamme löytämään vaihtoehtoja halutessaan.

REACH

REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007.

REACH-asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä. REACH on asetus, jonka tarkoituksena on vahvistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä ja lisätä kemianteollisuuden kilpailukykyä EU-maissa. Siinä edistetään myös vaihtoehtoisia aineiden vaarojen arviointimenetelmiä eläinkokeiden vähentämiseksi.

REACH-asetusta sovelletaan periaatteessa kaikkiin kemiallisiin aineisiin, ei ainoastaan teollisissa prosesseissa käytettyihin aineisiin vaan myös niihin, joita esiintyy jokapäiväisessä elämässämme, esimerkiksi puhdistusaineissa, maaleissa ja vaatteiden, huonekalujen tai sähkölaitteiden kaltaisissa tavaroissa. Näin ollen asetus vaikuttaa valtaosaan EU:n yrityksistä.

Koulutus

Alla on linkki di-isosyanaattien turvallista käsittelyä käsittelevään verkkokurssiin, joka täyttää REACH-asetuksen koulutusvaatimukset. Koulutus on saatavilla verkkosivustolla Di-isosyanaattien turvallinen käyttö ja käsittely: https://www.safeusediisocyanates.eu/

Koulutustasoja on useita eri riippuen altistumisriskistä, jolle altistut. Vähimmäisvaatimus on yleissivistävä koulutus (taso 1), jota seuraa keskiasteen koulutus (taso 2) ja syventävä koulutus (taso 3).

Suosittelemme, että luet saatavilla olevan oppaan valitaksesi oikean koulutuksen. Loppukokeen suorittaminen antaa todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Koulutus on uusittava viiden vuoden välein.

Ilmainen koulutus

Koodin FEICA_21_G avulla pääset useisiin koulutusosioihin ilmaiseksi. Tämä koskee koulutusta; 048, 049, 050, 051, 052, 053 ja 054. Lisätietoja mukana olevista kursseista löydät täältä PUinfo :: Feica.