TOOLS Smart Service

Smart 2-BIN-RFID

Smart 2-BIN-RFID on älykäs Kanban(kaksilaatikko)-järjestelmä tuotannon pienkomponenteille sekä tarvikkeille, jotka ovat tuotannon kannalta kriittisiä ja joilla on korkea kulutus. 
Perinteisen Kanban-järjestelmän mukaisesti Smart 2-BIN-RFID järjestelmässä on kaksi keräilylaatikkoa joista ensimmäisestä tehdään ottoja ja sen tyhjentyessä otetaan toinen laatikko esiin. Perinteisessä järjestelmässä saattaa ongelmaksi muodostua merkittävä viive tyhjän laatikon täyttöimpulssin lähettämisessä ja korkean kulutuksen johdosta myös toinen laatikko ehtii tyhjetä ennen kuin täydennyserä täyttää tyhjän laatikon.

Smart 2-BIN-RFID -järjestelmässä laatikot ovat varustettu rfid-siruilla, joiden avulla järjestelmä saa täydennysimpulssin välittömästi laatikon tyhjennyttyä eikä viivettä pääse syntymään.
 

Smart-2-bin--RFID rajattu

 

EDUT

  • Tuotteiden otto käyttöön on käyttäjälle vaivatonta
  • Tuotteiden saatavuus on korkealla tasolla, johtuen Kanban-järjestelmän mahdollistamasta luontaisesta hyvästä saatavuudesta ja RFID-teknologian mahdollistamasta täydennysimpulssien viiveettömyydestä
  • Soveltuu käytettäväksi laajalle kirjolle tuotteita

RAPORTOINTI

  • Kustannuspaikkakohtainen menekki/kierto
  • Tuotekohtainen menekki/kierto