EN ISO 374: 2016 standardi

EN ISO 374:2016 on EU-standardi kemikaalinsuojakäsineille. Käsineet suojaavat käyttäjää kemikaaleja ja/tai mikro-organismeja vastaan

Standardi määrittää käsineiden kyvyn suojata käyttäjää kemikaaleja ja/tai mikro-organismeja vastaan.

Uudistetussa standardissa testataan nykyään 18:aa eri kemikaalia (tarkempi lista täällä).

Tutustu tarkemmin kemikaalikäsine-standardiin videon avulla.

 

Kemikaaleilta suojaaville käsineille asetetaan vaatimuksia seuraavien asioiden suhteen:

Läpäisy:
Läpäisy on kemikaalin ja/tai mikro-organismin liike huokoisten suojakäsineen materiaalien, saumojen, neulanreikien tai muiden epätäydellisyyksien läpi ei-molekyylitasolla.

Käsine ei vuoda, kun sitä testataan ilma- ja vesitestillä ja se testataan ja tarkistetaan hyväksyttävän
laatutason mukaisesti.

Läpäisevyys:
Käsineen kumi- ja muovikalvot ovat kemikaalien esteitä. Siksi on tarpeen mitata läpäisevyysajat tai aika, joka vaaralliselta aineelta kestää päästä kosketuksiin ihon kanssa. Jokainen testattu kemikaali luokitellaan läpäisevyysajan suorituskyvyn tasolle 0–6.

Käsineen tulee läpäistä tyypin C vähimmäisvaatimukset, vähintään taso 1 (yli 10 min) yhtä kemikaalia (tältä listalta) vastaan. 

LÄPÄISYAIKA SUOJAUSINDEKSI
> 10 minuuttia Taso 1
> 30 minuuttia Taso 2
> 60 minuuttia Taso 3
> 120 minuuttia Taso 4
> 240 minuuttia Taso 5
> 480 minuuttia Taso 6
Hajoaminen: Pistokestävyyden muutos kemikaalikontaktin jälkeen testataan kaikille ilmoitetuille kemikaaleille käsineessä ja tulokset mainitaan
käyttöohjeessa.

Joskus kemikaaleilta suojaavat käsineet voivat toimia kuin pesusienet, imeä nesteitä ja pitää niitä ihoa vasten. Tämä hajottaa käsineen rakennetta. Hajoaminen on kemikaalikosketuksen aiheuttama heikentävä muutos yhdessä tai useammassa suojakäsineen ominaisuudessa. Hajoamisen merkkejä ovat mureneminen, turpoaminen, haurastuminen, värimuutos, mittojen muutos, muutos ulkonäössä, kovettuminen, pehmeneminen jne.

Pitkät käsineet:
Jos kemikaaleilta suojaavan käsineen pituus on ≥ 40 cm, rannekealueen läpäisevyys täytyy myös testata.

Kemikaaleilta suojaavien käsineiden merkinnät

type A

Vähimmäisläpäisevyysaika tyypin A käsineellä on 30 minuuttia vähintään kuudelle kemikaalille.  Käsineeseen on merkitty kemikaalien koodikirjaimet piktogrammin alle.

type b

Vähimmäisläpäisevyysaika tyypin B käsineellä on 30 minuuttia vähintään kolmelle kemikaalille.  Käsineeseen on merkitty kemikaalien koodikirjaimet piktogrammin alle.

type c

Vähimmäisläpäisevyysaika tyypin C käsineellä on 10 minuuttia yhdelle kemikaalille. Ei koodikirjaimia.

374-5

Bakteereja ja sieniä vastaan suojaavissa käsineissä käytetään biologista vaaraa ilmaisevaa merkkiä. Tätä varten suojakäsine täytyy testata EN374-2:2013:n mukaan vuotosuojauksen varalta.

virus

Bakteereita, sieniä ja viruksia vastaan suojaavissa käsineissä on biologista
vaaraa ilmaiseva merkki, jonka alla lukee VIRUS. Tätä suojastandardia varten käsine täytyy testata EN374-2:2013:n mukaan bakteereita ja sieniä vastaan ja testata ISO16604: 2004:n (menetelmä B) mukaan käyttämällä bakteriofaagien tunkeutumistestiä.